Previous Next

1 | Народни братски племена

 • 001 | Народни братски племена

 • 002 | Боже крепки и всесилни

 • 003 | В Твое име сме събрани

 • 004 | Боже, отвори вратата

 • 005 | Както еленът за вода студена

 • 006 | Господи, ние пак сме гладни

 • 007 | Хвалете Бога от днес до века

 • 008 | Слава на Господа, мощния Цар на всемира!

 • 009 | Разказва ни небесна шир

 • 010 | Свят, свят, свят Си, Боже, и превъзвишен!

 • 011 | От люлката Ти Си бил

 • 012 | О, велики Боже наш

 • 013 | О, Боже, безцен е небесний Твой дар

 • 014 | Исусе, Теб любя

 • 015 | В светъл облак полетя

 • 016 | Отче благи

 • 017 | О, всевечни Душе Свети

 • 018 | О, животворен Дух Свети

 • 019 | Чуйте тоз глас евангелски

 • 020 | Твоето Слово нам

 • 021 | Вий от близо и далеч

 • 022 | Твоето Слово, Господи

 • 023 | Светата Библия твори

 • 024 | Чудната стара повест

 • 025 | Светата Библия ти все изследвай

 • 026 | О, чудно е Божието Слово!

 • 027 | Обичам да приказвам

 • 028 | Пак безопасно преминахме ние

 • 029 | О, ден на радост свята

 • 030 | Дошел е пак денят на свят покой

 • 031 | Светла е зората в Господния ден

 • 032 | Едно чудесно място знам

 • 033 | О, Учителю небесни

 • 034 | Радостни са днеска нашите сърца

 • 035 | О, Божи ден, ден осветен

 • 036 | Алилуя! Светло утро

 • 037 | Събота блажена, о, святи покой

 • 038 | След една седмица трудна

 • 039 | Господнята събота свята

 • 040 | О, съботно училище

 • 041 | С Твойта слава, мир, любов

 • 042 | О, Ти, Който сам раздваш

 • 043 | Мил Отче наш във небеса

 • 044 | Твоята върховна воля

 • 045 | Таз радост, мир, прощение

 • 046 | Бог благи този грешен свят

 • 047 | О, Ти, велик и славен Цар

 • 048 | Исус - туй чудесно име

 • 049 | Исусе, моя радост

 • 050 | Ей, всички верни Твои слуги

 • 051 | Аз ще възпея на Исуса

 • 052 | О, Спасителю Христе!

 • 053 | Исусе драгоценни

 • 054 | Блаженно да е името

 • 055 | Сионе, весел глас

 • 056 | О, Исусе, о, Ти надежда моя

 • 057 | Хвала Теб, мой мил Спасител

 • 058 | Колко мило е туй име

 • 059 | Запей с веселба, Изкупител дойде!

 • 060 | Наследник на царството

 • 061 | Чух сладкия Исусов глас

 • 062 | На Бога чух гласа

 • 063 | На Господа Христа благодатта

 • 064 | На Витлеемското поле

 • 065 | Слезна от шемет висоти

 • 066 | Чуйте ангелския глас

 • 067 | Израстна Клончец нежен

 • 068 | Роди се нам във Витлеем

 • 069 | Тиха нощ! Свята нощ!

 • 070 | Осанна! Ето милий Спас!

 • 071 | Исусе, с наште грехове

 • 072 | Ранен, във кръв потънал

 • 073 | Живота Си за теб

 • 074 | Исус Христос възкръсна!

 • 075 | Възкръсна силний Спас

 • 076 | Аз зная, жив е Господ мой

 • 077 | Не знаем кога Той ще дойде

 • 078 | Часът се не знай

 • 079 | Веч на вратата Бог стои

 • 080 | Кой знае в кой час

 • 081 | Ние чакаме Те, Божи Син

 • 082 | Ето, иде в облаците

 • 083 | Със добрите си дела светете

 • 084 | Отворени са небесните книги

 • 085 | Кога Господ, Съдията

 • 086 | Преди хиляди години

 • 087 | Спасен! Спасен! Възпей на Господа!

 • 088 | Аз съм чул, че ме люби Христос

 • 089 | Да ти бъде Бог спасение

 • 090 | На Агнеца от трона

 • 091 | Спасът наш повеле

 • 092 | Живот има във поглед към Христа

 • 093 | На непорочний Агнец

 • 094 | Аз Твой съм раб!

 • 095 | На живота изворът е във Христовото сърце!

 • 096 | Безопасно лежат без една

 • 097 | Такъв, какъвто съм

 • 098 | О, прибежище добро

 • 099 | Ела, Исусе мой

 • 100 | Скрита в мене е скръбта ми

 • 101 | Съвсем съм убеден, Боже мой

 • 102 | Мир сладък ли като река ме пои

 • 103 | От що друго се нуждая на земята тук?

 • 104 | Сърцето си на Тебе аз ще дам

 • 105 | Не желая богатство, нито слава

 • 106 | Твой да съм и Тебе

 • 107 | Що да направя за Исуса

 • 108 | Боже, Ти като мил Пастир

 • 109 | Сега желая, Боже мой, смирено, кротко

 • 110 | Ние идем тук, о, Спас

 • 111 | С божествено прощение присъствай

 • 112 | Пази ме, Божи Агнец, при Своята страна

 • 113 | Родино, родино! Всеки ден безспир

 • 114 | Де има душата родина н мир?

 • 115 | Тук вечно да живея

 • 116 | Плуваме ние през широко море

 • 117 | Всегда при Господа!

 • 118 | Желал бих да отида у дома

 • 119 | Стоя аз на йордански бряг

 • 120 | Всеки час, всеки час аз желая моя Спас

 • 121 | Бог във Сион царува

 • 122 | Мислете за дом горе там

 • 123 | Ще запея аз песен за мила земя

 • 124 | Дом Бащин е небето нам

 • 125 | Таз нежна струна

 • 126 | О, Сион, мой дом

 • 127 | Ерусалим възлюбени!

 • 128 | Хубав и славен Сионе

 • 129 | Сам бъди правдив и честен

 • 130 | Вдъхнал си ми, Боже

 • 131 | О, труден е животът

 • 132 | Прав да си ти, прав и смел

 • 133 | Бисерът красен, блестящ и голям

 • 134 | Блажен, блажен е тоз човек

 • 135 | Не ми казвай с жални думи

 • 136 | Войник Христов не съм ли аз

 • 137 | Честит тоз ден, кога доби надежда

 • 138 | Радост нечута затрепва у мен

 • 139 | Ей, още при слънчев изгрев

 • 140 | Бог е силен мой Помощник

 • 141 | Слънце ярко днес в душа ми грей

 • 142 | Против изкушения, о, брате

 • 143 | Аз съм намерил бисера

 • 144 | Ах, вяра! Ах, преблаги дар!

 • 145 | Моята вяра е във Тебе

 • 146 | Вярвай просто всеки ден

 • 147 | Кръстът ти ако е тежък

 • 148 | Пустиня е душа без идеал

 • 149 | Уповавам в Теб, Исусе

 • 150 | О, Любов пречудна, свята

 • 151 | По име знае Господ възлюбените Свои

 • 152 | Ангелски, а и човешки

 • 153 | Възложи товара си сега на Господа

 • 154 | Тоз, кой на Господа сърдечно се надей

 • 155 | Кога в минути тежки мен

 • 156 | Бог по претайнн начини Си върши чудеса

 • 157 | Нека престанат плач и сълзи

 • 158 | Скрий се, душе моя, скрий се в Христа!

 • 159 | Кога по пътя на живота

 • 160 | Радост след скърби

 • 161 | Теб се казва, малко стадо

 • 162 | Бог твой говори: Жив Съм Аз

 • 163 | Даниил, пленен, е коленичил

 • 164 | Неверство, махни се далече от мен

 • 165 | О, мое сърце, с радост ти ходя в Господний

 • 166 | Дали си ти обременен

 • 167 | Приятел небесен Исус е мой

 • 168 | Скръбта си дълбоко скрий и зарови

 • 169 | От дявол, от зло и от грях

 • 170 | Още малко скръб и сълзи

 • 171 | Ей, има още място при вечния покой

 • 172 | Както баща милее за син

 • 173 | Кога затръби тръбата и Господ

 • 174 | Все напред към светлина!

 • 175 | Исус, Ходатаят, е жив и моли

 • 176 | О, не отминавай, Боже

 • 177 | Колко скъп е тоз Приятел

 • 178 | Доде се скитам, Отче мой

 • 179 | С дъжд земята напояваш, Боже

 • 180 | Изпитай нашите сърца, о, Боже

 • 181 | Молитвен час, молитвен час!

 • 182 | При Теб, о, Боже мой

 • 183 | Мисли все по-светли дай ми

 • 184 | О, Ти, пред Когото открито

 • 185 | За Тебе всеки час, о, Господи

 • 186 | Боже наш, в този мрак

 • 187 | Повече, о, Христе, любов към Теб

 • 188 | Свят да съм желая

 • 189 | Тоз, конто за прибежище

 • 190 | Боже, да ме не оставиш от Христа

 • 191 | Ти, Светило на онези

 • 192 | Моите стъпки отправи, мили Отче

 • 193 | Кой в Христа спасение има

 • 194 | Широк е пътят към смъртта

 • 195 | Бог е светлина всеки ден и час

 • 196 | О, колко радост в мисълта

 • 197 | Дошъл съм, Боже, грешник клет

 • 198 | В този свят пустиня, Боже

 • 199 | Господния ангел е окол

 • 200 | Спасе, като овчар води ни на зелени

 • 201 | На вашата вяра, блажени светни

 • 202 | На вашата вяра, блажени светни

 • 203 | О, безопасно място в Христовите ръце!

 • 204 | Корабът мой все плува спокойно

 • 205 | Вилнее буря зла, нощта тъмней

 • 206 | Сред бурите на тоз живот Исус е Спасител!

 • 207 | Дързост, братя!

 • 208 | Борба непрестанна е тоз наш живот

 • 209 | О, малко стадо, в лютий бой

 • 210 | Напред вси за Исуса, о, воини Негови!

 • 211 | Ще чакаме ли, стражо, ощ?

 • 212 | В Кого съм аз повярвал, знам!

 • 213 | Напред, о, ратници, в Господний

 • 214 | Учителю, буря страшна заплашва

 • 215 | Свети Отче, Ти ме учиш

 • 216 | Ей, напред, войници, в боя да вървим!

 • 217 | Оръженосец съм сал

 • 218 | Могъща крепост е Бог наш

 • 219 | Скала вечна е Исус за нас

 • 220 | Блажен Спасителю, със вяра

 • 221 | О, защо аз гневни думи

 • 222 | О, сладък наш съюз на верни братия!

 • 223 | Почтено чувство е да негодуваш

 • 224 | Тез са братя мои

 • 225 | За любовта на наший Спас

 • 226 | Със сърца съединени търсим

 • 227 | Дали съм страж на брат

 • 228 | Ето колко са блажени

 • 229 | Сей семето всегда и с вяра всякъде!

 • 230 | О, мило чадо, труженик небесен

 • 231 | Господ ни сравнява със виделина

 • 232 | Разгласяй, о, Сноне, вест велика

 • 233 | Сейте, сеячи, доброто засявайте

 • 234 | Ние да работим за Спаса

 • 235 | Твое, Христе, е делото

 • 236 | Тези, що със сълзи добро семе сеят

 • 237 | Бляска милост, фар небесен

 • 238 | О, работи прилежно

 • 239 | Не чуваш ли, Господ вика

 • 240 | Златни ниви зреят веч в целий свят

 • 241 | Един ощ’ ден за тебе

 • 242 | От всичките гренландски студени планини

 • 243 | Аз пращам ви, Аз, Бог и ваш Учител

 • 244 | Боже наш, ние Теб се молим

 • 245 | Пред изгрев слънце ощ’

 • 246 | При Исуса, уморения!

 • 247 | Тебе, о, душе моя

 • 248 | Грешни търси да спаси славний Бог

 • 249 | Ваший грях, ако е багрен

 • 250 | Дали без малко си убеден

 • 251 | Ела при Спаса, ела в часа

 • 252 | Както вечер сенки падат

 • 253 | Само листа! Каква е скръб

 • 254 | Хлопа, хлопа. Кой е там?

 • 255 | Ти ученик ли си Христов?

 • 256 | Река кристал аз знам

 • 257 | О, приел ли си Исуса?

 • 258 | Тихо щом Исус ме викне

 • 259 | Грешниче смутен и беден

 • 260 | Какви са тез смущения

 • 261 | О, най-блажена дума на радост и възторг

 • 262 | Дойдете, мили братя, задружно

 • 263 | Страдаш ли, брате, от плътска похот

 • 264 | Въздържание! Славно име чуй

 • 265 | Малка сме дружинка на въздържаността

 • 266 | Знаеш ли колко звездички бляскат

 • 267 | Кога Господ преблажени дойде

 • 268 | Приятел има горе за малките деца

 • 269 | Каква приятна музика и песни най

 • 270 | Слава на Исуса!

 • 271 | Кой направил е цветята?

 • 272 | Мен Исус е възлюбил!

 • 273 | Бог е благ!

 • 274 | Малки вий деца, елате

 • 275 | Малки водни капки

 • 276 | Бог наш любов дарява

 • 277 | Бог наш се грижи всеки ден

 • 278 | Дете съм бедно, малко аз и сила

 • 279 | Бог е любовта, Той ме изкупи

 • 280 | Кога за Исуса таз повест чета

 • 281 | Весели да са сърцата и с благодарност пълни!

 • 282 | О, юноше, помни ти свой Създател

 • 283 | Пази се чист, неосквернен!

 • 284 | Вий, борци Христови

 • 285 | Галилея, Галилея, свидетел вечен

 • 286 | В оная паметната нощ

 • 287 | Кога на учениците смъртта

 • 288 | Всичко тръпне в красота

 • 289 | О, дом честит, де по-любим

 • 290 | О, Ти Любов предвечна и безкрайна

 • 291 | С нас остани! Денят замира веч

 • 292 | Мили Пастирю Христе

 • 293 | Спасе, о, благослови ни ощ

 • 294 | Вечерни сенки падат от тъмни небеса

 • 295 | Привет теб, красиво утро!

 • 296 | Вижте как листата падат

 • 297 | Бог да бъде с вас, довиждане!

 • 298 | Ще ли се видим в двор небесни

 • 299 | О, верен гробе, отвори за нов

 • 300 | Заспал в Исуса сън блажен

1 Народни братски племена
от вси страни на земний шар,
смирено склонете чела
пред Бога, общий Господар!

2 Той сам по чудо от пръстта
по образ Свой ни е създал,
за нас, за откуп от смъртта
любимия Си Сине дал!

3 Владее Той с предвечна власт,
пропита с бащинска любов;
и благият Му бащин глас
фар е за нас във век веков!

4 Тържествен благодарствен химн
ще пеем всеки ден и час;
с езици разни, с дух един
ще хвалим Тебе, Боже наш!